มหัศจรรย์…TURKIYE บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน

มหัศจรรย์ TURKIYE
บินตรงสู่อิสตันบลู

เดินทาง
พ.ย.66 เป็นต้นไป

สายการบิน
TURKISH AIRLINES

ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน

ไฮไลท์

Blue mosque – ม้าไม้เมืองทรอย

นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโตเกีย 

Similar Posts