มหัศจรรย์…จอร์แดน มหานครเพตรา 6 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์…จอร์แดน มหานครเพตรา 6 วัน 3 คืน

เดินทาง
พ.ย.66-ม.ค.67

สายการบิน
Royal Jordanian

ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน