มหัศจรรย์…ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน

มหัศจรรย์...ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน

เดินทาง
ส.ค.-ต.ค. 66

สายการบิน
Air Asia

ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน