มหัศจรรย์…รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เทศกาลพระอาทิตย์เที่ยงคืน 8 วัน 5 คืน

มหัศจรรย์ รัสเซีย

เดินทาง
21-28 ก.ค. 66
สายการบิน
Emirates

ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน

ไฮไลท์

เทศกาลพระอาทิตย์ เที่ยงคืน หนึ่งปี มีครั้งเดียว  พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว โบสถ์หยดเลือด พระราชวังแคมเธอรีน มหาวิหารเซนต์ไอแซค