มหัศจรรย์…สวิส เยอรมนี ออสเตรีย UNSEEN ยุโรปเมืองรอง 9 วัน 6 คืน

มหัศจรรย์...สวิส เยอรมนี ออสเตรีย

เดินทาง
ต.ค.-ธ.ค.66

สายการบิน
EMIRATES

ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน

ไฮไลท์

พิเศษ พักบน  Hallstatt หรือ St.Wolfgang 

เที่ยวชิลๆ ยุโรปเมืองรอง 

พระราชวังเชินน์บรุน -พระราชวังแอร์เรินคีมเซ

ขึ้นเขาทิตลิส-ขั้นเขาซุกสปิตเซ่

Similar Posts