มหัศจรรย์…ยุโรปตะวันออก East Europe เมืองมรดกโลก 9 วัน 6 คืน

มหัศจรรย์...ยุโรปตะวันออก

เดินทาง
10-18 ส.ค.66
สายการบิน
EMIRATES

ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ไฮไลท์

ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

นั่งกระเช้าชมความงามภูเขาไฟอุซุซัง

เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

Similar Posts