มหัศจรรย์..TURKIYE บินภายใน 1 ขา นั่งกระเช้าเพอร์กามัม 8 วัน 5 คืน

มหัศจรรย์ TURKIYE

เดินทาง
ก.ย. 66
เป็นต้นไป

สายการบิน
TURKISH AIRLINES

ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน

ไฮไลท์

จัสุรัสซิมสแควร์ / ปราสาทปุยฝ้าย 

พระราชวังทิปกาปี ม้าไม้เมืองทรอย มืองโบราณเฮียราโพลิส นครใต้ดินคาดัค

Similar Posts