มหัศจรรย์…คุนหมิง ย่าติง แชงกรีล่า ลี่เจียง (นั่งรถไฟความเร็วสูงไป-กลับ) 6 วัน 5 คืน

มหัศจรรย์…คุนหมิง ย่าติง แชงกรีล่า ลี่เจียง (นั่งรถไฟความเร็วสูงไป-กลับ) 6 วัน 5 คืน

เดินทาง
ก.ย.-ต.ค

สายการบิน
Air Asia

ระยะเวลา
6 วัน 5 คืน

Similar Posts